Jak funguje klasická žárovka?

Žárovka je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších typů elektrického osvětlení, které se používá po celém světě. Její jednoduchý design a funkčnost ji učinily ikonou domácího osvětlení. Přestože se dnes používají modernější zdroje světla, jako jsou LED žárovky, zářivky, či další druhy žárovek, princip fungování žárovky zůstává nezměněn.

Součásti žárovky

Klasická žárovka se skládá z několika klíčových součástí. Uvnitř skleněného pouzdra se nachází wolframová vlákna, která slouží jako žhavící prvek. Toto vlákno je obklopeno inertním plynem, jako je například argon, který zabraňuje oxidaci wolframu a prodlužuje životnost žárovky.

Jak funguje?

Princip fungování žárovky je založen na tzv. žhavení vlákna. Když zapneme proud, elektrický proud prochází přes wolframové vlákno, které má vysoký odpor. Proud způsobuje, že se vlákno zahřívá na velmi vysokou teplotu, až k bodu, kdy září. Tento jev se nazývá žhavící efekt.

Efektivita

Když vlákno začne zářit, přeměňuje elektrickou energii na světelnou energii a teplo. Přibližně 90 % energie se však přeměňuje na teplo, což je jedním z důvodů, proč žárovky nejsou příliš energeticky účinné. Světelná energie je emitována ve formě viditelného světla a infračerveného záření.

Konec klasických žárovek

Bohužel, kvůli vysoké spotřebě energie a nízké účinnosti se žárovky postupně vytrácí z trhu. Nahrazují je modernější a energeticky úspornější zdroje světla, jako jsou LED žárovky, které dosahují mnohem lepší účinnosti a delší životnosti.

I přesto zůstávají žárovky fascinujícím technologickým prvkem, který přispěl k osvětlení našich domovů po mnoho let. Jejich jednoduchý princip fungování je příkladem toho, jak i malé množství energie může vyzařovat světlo a přispívat k pohodlí a bezpečnosti našeho prostředí.